Historiek

Het verhaal achter de Celismolen

Watermolen Celis, ook wel de Kleine Molen genoemd, is gelegen langs de Grote Gete te Hoegaarden.

De molen werd op 19 juli 1994 om redenen van industrieel-archeologische waarde erkend als monument. Om dezelfde redenen werd tegelijkertijd het omgevende landschap vastgelegd als dorpsgezicht.

De bescherming van de watermolen omvat het molengebouw zelf, de stallingen, de turbine Schneider Jacquet, de sluizen, de volledige uitrusting met 3 koppels maalsteen, jacobsladders, de cilindermolen Midget Maxima Roller Mill, de graankuiser, de stoffilter, alle luiwerk, de haverpletter, de koekbreker en alle verbindingen tussen de voorgaande onderdelen.

Uit historisch onderzoek werden archiefbronnen over de Celismolen van 1340 tot 1778 teruggevonden. De bouw van het huidige deel van het molengebouw situeert zich in 1758.

De watermolen evolueerde tot een molen met 3 koppels maalstenen, een turbine en een dieselmotor.
In 1944 werden nog bijkomende opslagruimtes toegevoegd en bereikt de Celismolen zijn huidige gedaante.

Tot omstreeks 1986 is de watermolen actief gebleven. Een decennium van onbeheerde stilstand heeft de materiële toestand van de molen echter fel getekend waardoor de watermolen verre van maalvaardig werd en een ingrijpende restauratie zich opdrong.

In het najaar van 2006 werd de goedkeuring bekomen om tot de volledige renovatie en restauratie van de molen over te gaan.
Het woonhuis is sinds eind juni 2007 opnieuw bewoond.

Vanaf 1909 zijn documenten ter beschikking van de laatste molenaarsfamilie. Rond deze periode werd de aandrijving door een waterrad vervangen door een waterturbine.

Na meer dan een eeuw draait weer een rad aan de Celismolen op de Grote Gete in Hoegaarden. Aan een verhaal dat reeds ruim 670 jaar duurt, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd toen het waterrad op 16 juni 2011 de eerste groene stroom opwekte.

Het restauratieteam werkte intensief gedurende 5 jaar om dit te bereiken. Het resultaat is een kwalitatief compromis tussen de gewaarborgde instandhouding van de geklasseerde watermolen enerzijds en een ecologisch geïnspireerde vernieuwing aan de installatie anderzijds.

De molensite werd herbestemd naar een bed and breakfast-faciliteit waarvan de molen zelf het kroonjuweel vormt.

Bekijk de uitgebreide info op Molenechos.be